Syrian Cultural House in Netherlands

Waarom een de naam Syrisch Cultureel Huis en niet een gewone multicultureel huis? Omdat Syriërs een voorbeeld kunnen zijn voor andere minderheden die in Nederland zijn. De Syriërs zijn het symbool van verzet tegen onderdrukking van een dictatoriale regime en radicale gedachtengoed voor de meeste minderheden in Nederland. Na de bloedbaden die Assad heeft verricht tegen de Syriërs en de vernietigingen die het leven van de mensen erg zuur gemaakt is, heeft groep moslimextremisten het zure leven van de Syriërs nog pittiger gemaakt door de mensen daar onder dubbele lagen van onderdrukken te nemen. Door die omstandigheden kunnen de Syriërs een factor van positieve invloed op de gedachtengoed van de minderheden in Nederland hebben. Het Syrisch Cultureel Huis nader te noemen SCH, onderkent het gevaar van de radicalisering problematiek voor de Nederlandse samenleving en wenst bij te dragen aan de oplossing hiervan door het lanceren van een langtermijn programma dat tot doel heeft om bij te dragen aan de voorwaarden die de participatie mogelijk maken door te werken aan zelfredzaamheid en te werken vanuit eigen krachten en talenten. Het programma hanteert de sociale-activering aanpak en focust op aanpakken van potentiële problemen en conflictpunten voordat ze uitgroeien tot hardnekkige problemen. Het programma wordt gedragen door de stichting Civil & Social Relief Organization (nader te noemen CSRO). De stichting CSRO is opgericht op 13 juni 2013 te Rotterdam door een initiatief van een aantal vrijwilligers. Enerzijds is Stichting CSRO er om de betrokkenheid van de burgers met name de nieuwkomers in Nederland te versterken in de samenleving. Anderzijds heeft Stichting CSRO aandacht voor het bewerkstelligen van een menswaardig bestaan voor Syriërs die getroffen zijn door de oorlog in Syrië. CSRO zal afstand nemen van SCH zodra zij op de rails staat en eigen identiteit heeft. Het bestuur van Stichting CSRO

6IMG_0094
SCHSCH1

 2,599 total views,  1 views today