About CSRO

Naam: Stichting Civil and Social Relief Organizition (CSRO);cropped-CSRO-Logo.png

Fiscaal nummer: NL852913588;

Contactgegevens:
E-mail: contact@csro-sy.org
Internet: www.csro-sy.org;

KvK- nummer: 58181415;

IBAN: NL35INGB0006135125

Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris en pinnenmester;

Beleidsplan: Hier downloaden;

Beloningsbeleid: Bestuurders kunnen geen beloning ontvangen;

Artikel 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 7.
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
– door het bestuur; tenzij uit de Wet anders voortvloeit;
– door twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk geval de
voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
2. Het bestuur kan aan bestuurders en/of aan anderen volmacht geven om de stichting
-zelfstandig of met een of meer anderen- binnen de grenzen van die volmacht in en
buiten rechte te vertegenwoordigen.
De stichting wordt daardoor verbonden.
3. Bestuurders kunnen geen beloning ontvangen.

Doelstelling: Het bewerkstelligen van een menswaardig bestaan voor Syriërs;

DOEL EN MIDDELEN.
Artikel 3.
1. De stichting heeft ten doel: het bewerkstelligen van een menswaardig bestaan voor Syriërs.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:
– het ondersteunen van de civil society, lokale initiatieven en de relevante hulporganisaties;
– alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
– het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.
3. De stichting beoogt niet het behalen van winst.
4. De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

Verslagen van activiteiten: Zie CSRO Reports 

 3,909 total views,  1 views today